Możliwość komentowania Jakie są popularne metody została wyłączona

Jakie są popularne sposoby spawanie aluminium
Aluminium to jeden z najpopularniejszych dzisiaj konstrukcyjnych materiałów. Bardzo duży wpływ mają na to jego chemiczne i mechaniczne właściwości. W porównaniu ze stalą nie ulega ono korozji, przez co stosowane być może w miejscach o dużej wilgotności, bez potrzeby kosztownych zabezpieczeń. Odporne jest także na działanie dużej ilości kwasów organicznych i związków azotowych, a dodatkowo znacznie mniej waży niż stal. To wszystko powoduje, że powszechnie z niego korzysta przemysł budowlany, motoryzacyjny czy elektroniczny, lecz również wojskowy i chemiczny. To, co jest bardzo ważne, to można go wielokrotnie poddawać recyklingowi, bez utraty właściwości i parametrów. Dużo elementów i konstrukcji będzie jednak wymagać spawania, a to stanowi pewne wyzwanie. Ten metal ma stosunkowo niską temperaturę topnienia, a oprócz tego na jego powierzchni powstają tlenki, które osłabiają spoinę. Z takich też powodów niezbędne stosowanie jest przy spawaniu osłony z obojętnego gazu, jakim przeważnie jest argon. Istotne jest też przygotowanie w odpowiedni sposób powierzchni metalu, czyli jego dokładne oczyszczenie ze wszystkich zabrudzeń. Obecnie dominują dwa sposoby spawania, czyli TIG oraz MIG MAG. Metodę MIG wykorzystuje się dla materiałów, jakie posiadają co najmniej milimetr grubości, a przy takim procesie spoiwo podawane jest w formie drutu. Technika TIG będzie się nadawała do cieńszych elementów, a stosuje się przy nim elektrody mające wysoką temperaturę topnienia, zapewniające wysokie parametry łuku.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.